Foreldrevettregler for Tollnes Fotball

Å være en støttende og oppmuntrende forelder fra sidelinjen er viktig for barnets utvikling og glede ved å spille fotball. Foreldrevettregler sikrer et positivt miljø for både spillere og trenerne. Her er et forslag til foreldrevettregler for et fotballag:

 1. Vær positiv: Hei på alle spillerne, ikke bare ditt eget barn. Positiv oppmuntring løfter lagets moral.
 2. Respekter trenerens beslutninger: Selv om du kanskje ikke alltid er enig, husk at treneren ser helheten og har en strategi for laget.
 3. La treneren trene: Ikke instruer ditt barn eller andre spillere under kamp eller trening. Det kan forvirre spillerne.
 4. Oppmuntre, ikke kritiser: Unngå negative tilbakemeldinger fra sidelinjen. Det skaper press og er ikke motiverende.
 5. Ingen mobbing: Respekter alle spillere, trenere, dommere og tilskuere, uansett klubbtilhørighet.
 6. Respekter dommerens beslutninger: Selv om du ikke er enig, vis respekt og unngå å kritisere dommeren åpent.
 7. Bidra der du kan: Hjelp til med arrangementer, cuper, transport eller som en oppmuntring på sidelinjen.
 8. Snakk om idrettsglede, ikke prestasjon: Etter kampen, snakk om innsats, læring og moro fremfor resultatet.
 9. Oppfordre barnet ditt til å følge lagets regler: Dette inkluderer punktlighet, innsats og god sportsånd.
 10. Kommuniser med treneren: Hvis du har bekymringer eller spørsmål, ta det direkte opp med treneren på en respektfull måte.
 11. Oppmuntre barnet til å være selvstendig: La dem bære sin egen bag, knyte sine egne sko, og ta ansvar for sitt eget utstyr.
 12. Sett et godt eksempel: Vær en rollemodell for barnet ditt ved å vise god sportsånd, respekt og fair play.

Disse reglene er ment å skape et positivt miljø for alle involverte i Tollnes Fotball. La oss jobbe sammen for å sørge for at barna har en flott fotballopplevelse!

TOLLNES HELE LIVET!