fbpx

Invitasjon til Ekstraordinært Årsmøte i Tollnes Fotball

Kjære Tollnes-folk!

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Tollnes Fotball. Møtet avholdes den 28. mai kl. 19:00 i vårt klubbhus. Dette møtet spiller en viktig rolle i fremtiden for vår klubb, og din tilstedeværelse er viktig.

Agenda:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
  2. Valg av dirigent
  3. Valg av protokollfører
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenning av forretningsorden
  6. Godkjenning av innkallingen
  7. Diskusjon og beslutning om omorganisering fra allianseidrettslag til et særidrettslag og sammenslåingen av Tollnes Fotball med Tollnes Ballklubb.

Dette møtet vil inneholde viktige beslutninger som vil forme fremtiden for vår klubb, og det er viktig at så mange medlemmer som mulig deltar for å sikre et bredt grunnlag for disse avgjørelsene.

Viktig: For å sikre en effektiv og ordnet gjennomføring av møtet, ber vi alle medlemmer om å bekrefte sin deltakelse. Om du ikke kan delta personlig, vennligst gi beskjed om dette og vurder muligheten for å delta via en fullmakt.

Vi ser frem til din deltagelse og til å sammen ta viktige steg for fremtiden til Tollnes Fotball.

Med vennlig hilsen,
Styret i Tollnes Fotball

Årsmøte Tollnes 2024
Påmelding til ekstraordinært møte for Tollnes Fotball og Tollnes Ballklubb
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Kommer du på årsmøte?