fbpx

Ta en foreldretest om barnas nettbruk

Bufdir har lansert en ny test der foreldre kan sjekke sine kunnskaper og lære mer om hvordan de kan hjelpe barna på nett.

Overvåkeren, optimisten, skeptikeren eller den trygghetssøkende? Hvordan håndterer du som forelder barnas nettbruk. Foreldrehverdag/Bufdir har i den anledning lansert en test der foreldre kan sjekke sine kunnskaper og lære mer om hvordan de kan hjelpe barna på nett.

Anne Magdalena Solbu Kleiven er divisjonsdirektør (foto: Bufdir)
Anne Magdalena Solbu Kleiven er divisjonsdirektør (foto: Bufdir)

I testen går man gjennom ni spørsmål som har ulike svaralternativer, og blir så angitt en foreldrestil til slutt. Målet med testen er å bidra til at foreldre blir mer bevisste på sin egen og barnas nettbruk, og kan tenke over hvordan den digitale hverdagen kan bli tryggere.

– Testen er en enkel måte å skape bevissthet om nettbruk og personvern. Her er det ingen riktige eller gale svar, men kanskje kan testen bidra til refleksjon over de ulike temaene, og mer trygghet i det digitale foreldreskapet, sier divisjonsdirektør i Bufdir Anne Magdalena Solbu Kleiven.

Testen passer best for foreldre til barn fra 5–6 år og opp til ungdomsskolealder, men kan også gi grunnlag for refleksjon for andre aldersgrupper.

– Vi håper at foreldre som tar testen, får lyst til å lære mer og kanskje også blir mer nysgjerrige på hva barna gjør på nett, sier Kleiven.

Ta testen her (lenke til Bufdirs nettsider).